SEBAROZVOJOVÝ VÝCVIK

@LIVbyivet

business-coaching

„Nejako je vždy viac ako nijako!“

Desať víkendov, ktoré nemôžu nezmeniť tvoj život.
K väčšej radosti, ľahkosti a k zdraviu.

Výcvik je zameraný na sebarozvoj a osobnostný rast pre všetkých, ktorí sa rozhodli nájsť alebo ešte viac sa priblížiť k rovnováhe a vnútornému komfortu vo svojom živote, či už osobnom alebo pracovnom. Na ich nájdenie je totiž kľúčové zorientovať sa vo svojich emóciách a (ne)reakciách, a teda porozumieť sebe samému a následne so svojimi témami intenzívne a systematicky pracovať tak, aby vnútorná sila a životná energia mohli rásť.

Výcvikova skupina má maximálne 10 osôb.

OBSAH DESIATICH VÍKENDOV

– skupinové práce s využitím konštelačného formátu, konštelácií traumy, voice dialógu, práce s telom a EMI,
– pôrod – limbický otlačok,
– smrť a umieranie,
– kvantové techniky,
– esencie bytia,
– hlbinná imaginácia,
– systemika,
– teória podľa témy víkendu.

TERMÍNY

Výcvik prebieha v mesiacoch január až december s výnimkov mesiacov júl a august.

2024

Pre informácie ohľadne výcviku v roku 2024 píšte, prosím, na ivet@livbyivet.sk.