VZŤAHOVÝ KOUČING

|RELATIONSHIP COACHING|

family-coaching

V súčasnosti mnohí „zápasíme“ vo svojich vzťahoch, či už doma, v práci, alebo v rámci vzťahov všeobecne, pretože nám často chýbajú základné vedomosti a zručnosti na zvládnutie náročnejších situácií.

Vzťahový koučing vďaka využívaniu situačných procesov, nástrojov a cvičení na zvýšenie povedomia klientov o svojich individuálnych myšlienkach, pocitoch a správaní, ktoré podkopávajú vzťah, integruje minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Tým pomáha klientom posunúť svoje myslenie a správanie, sústrediť sa na ich spoločný želaný výsledok a prijímať plnú zodpovednosť za svoju „časť“ vo vzťahu.

Vzťahový koučing je zameraný na prácu s dvoma a viac osobami – pármi, kolegami, rodinami či ľuďmi prechádzajúcimi rozvodom. Pomáha im zlepšovať svoje vzťahy a učiť sa zručnostiam a nástrojom, ktoré potrebujú pre celoživotné vzťahy v rámci rodinného systému či pre vzťahy v práci. Takisto im pomáha meniť spôsob, akým pristupujú k životu, tým, že si objasnia vlastné potreby a nájdu cestu, ako je možné zostať v súlade s nimi, a to v každom vzťahu. To všetko však len v prípade, že klienti niečo naozaj chcú zmeniť, na čo je potrebné začať konať a byť aktívny tak, aby dosiahli svoj stanovený zámer.