BIZNIS KOUČING

|BUSINESS COACHING|

business-coaching

V práci čelíme každý deň väčším či menším výzvam, stojíme pred neprehľadnými situáciami alebo sa jednoducho nevieme rozhodnúť, čo práve teraz robiť. Biznis koučing je určený pre tých, od myslenia, rozhodnutí a konania ktorých závisia výsledky firmy. Sú to ľudia na vrcholových alebo manažérskych postoch, pre ktorých je stále ťažšie rozlišovať súkromný a pracovný čas a osobné a pracovné ciele.

Bizniskouč profesionálne sprevádza klienta jeho vlastnými úvahami a hľadaním jeho vlastných riešení. Koučovacím rozhovorom si tak klient vďaka využitiu špeciálnych myšlienkových nástrojov prináša do pracovnej situácie vyjasnenie, identifikuje svoje priority a zámery, zrejmé, ale aj skryté dôvody, prečo niečo robiť alebo nerobiť, a identifikuje svoje vnútorné a vonkajšie prekážky.

Rozhovorom sa mu zároveň otvárajú nové myšlienkové obzory, čím nachádza ďalšie spôsoby riešenia situácií. Kouč pomáha svojmu klientovi dosahovať maximálny výkon tým, že s ním nachádza spôsoby, ako prekonať to, čo ho brzdí – fyzicky alebo mentálne, ale to všetko len v prípade, že klient niečo chce zmeniť, preskúmať, ujasniť si a nakoniec aj konať. Inými slovami – byť aktívny a rozhodovať o svojom osude.