EMOČNÉ ZÁŤAŽE

|EMOTIONALS BURDENS|

emotional-burdens

Naše životy nepochybne výrazne a významne ovplyvňuje psychické zdravie. To zase z veľkej časti výrazne ovplyvňujú rôzne záťaže, história a traumy, či už naše, alebo prevzaté. Pod nimi nemyslíme len tie udalosti, ktoré sú pre ich vznik zrejmé, ako napríklad sexuálne zneužitie, autonehoda či úmrtia v rodine, ale aj bežné situácie, ako napríklad pobyt v nemocnici, odchod partnera, nedostatočná prítomnosť či pozornosť od rodičov v detstve, výsmech od okolia a veľa ďalších podobných situácií. 

Jedným zo základných princípov holistického, teda celostného zdravia je, že nie možné oddeliť fyzické zdravie od emocionálneho, mentálneho a duchovného stavu bytia. Človek má všetky úrovne poprepájané a stav „choroby či poruchy“ v tele je často odrazom konfliktu, napätia, úzkosti či disharmónie na ďalších úrovniach. Keď trpíme telesnými ochoreniami či poruchami, vždy je to pre nás správa, aby sme sa hlboko ponorili do svojich emocionálnych a intuitívnych pocitov, aby sme sa pozreli na svoje myšlienky a postoje a aby se zistili, čo môžeme urobiť pre obnovenie prirodzenej harmónie a rovnováhy svojej existencie. Stačí sa len naladiť a „načúvať“ vnútorným procesom.

Niekedy ochorieme alebo sa dostaneme do „diskomfortu“ len preto, lebo vo svojom vnútri veríme, že je to primeranou alebo nevyhnutnou reakciou na situáciu či okolnosti, lebo sa zdá, že sa tým akosi vyrieši nejaký problém, prípadne získame niečo, čo potrebujeme. Alebo môže ísť o objasnenie nejakého nevyriešeného či nezvládnutého vnútorného konfliktu. Človek môže ochorieť aj preto, lebo prišiel do kontaktu s nákazlivou chorobou, a preto verí, že ju dostane aj on. Alebo ochorie či umrie na rovnakú chorobu ako iný člen rodiny, lebo sa naprogramoval na rovnaký scenár. Takisto môže ochorieť, prípadne mať úraz, aby nemusel pracovať alebo aby získal pozornosť a lásku. Taktiež sa stáva, že človek, ktorý celý život potláča pocity, nakoniec umiera na rakovinu, lebo nedokáže vyriešiť konflikt medzi tlakom svojich nahromadených pocitov a presvedčením, že prejaviť ich navonok nie je správne. 

Nedá sa tvrdiť, že každá choroba je jednoduchým problémom s rýchlym riešením. Je to ako s každou ťažkosťou – ovplyvňuje ju niekedy pár a niekedy veľa viac či menej zložitých faktorov. Choroba však môže byť pokusom duše vyriešiť problém a nájsť rovnováhu a môže byť pre nás veľmi silnou a prospešnou správou. A ak sme ochotní spoznať a dôkladne sa pozrieť na svoje pocity a presvedčenia, často sa potom uzdravíme na všetkých úrovniach. Lebo ak trpíme nejakým spôsobom fyzicky, je to správa, že sa máme pozrieť na niečo vo svojom vedomí, čo chce byť uznané, pripustené a vyliečené. Je to čas, keď je prospešné stíšiť sa a stráviť čas so svojím vnútrom. 

Choroba, nehoda či porucha sú teda mnohokrát správou, že potrebujeme vyriešiť nejaký vnútorný problém. Často nás nútia oddychovať, prestať pracovať a „usilovať sa“ a, naopak, klesnúť na hlbokú, pokojnú úroveň vedomia. Základná liečba totiž vždy pramení zvnútra, aj vtedy, ak si vyžaduje externý zásah. Ale ak si pokoj a vnútorný kontakt umožníme pravidelne, možno nebudeme musieť ochorieť preto, aby naše vnútorné ja získalo viac pozornosti. 

Práca s vlastnými záťažami je preto veľmi zaujímavá, poučná a najmä užitočná cesta. Ich vyriešením si totiž otvárame dvere k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu. A nielen nás osobne, ale aj našich detí či partnerov, ktorým svoje záťaže nevedome odovzdávame a tým nimi svoje okolie ovplyvňujeme v každodennom živote. 

Využívané metódy a prístupy:
The Voice Dialoque
Systemické konštelácie traumy
Rodinná, partnerská a firemná systemika
Systemické konštelácie a konštelácie vnútorných osôb
EMI | Eye Movements Integration
EFT | Emotional Freedom Techniques
NLP techniky
NLP s hypnózou
Vizualizácia | Komunikačný tranz
Kvantová metóda
Psychosomatika

Konzultácie nenahradzujú lekársku starostlivosť. Ide o osobný rozvoj v oblasti poznávania príčin vlastných emočných záťaží a diskomfortov, ako aj možných nástrojov na podporu emočnej stabilizácie.