OSOBNÝ KOUČING

|LIFE COACHING|

life-coaching1

Rovnováha. Slovo, čo asi najpresnejšie vystihuje osobný koučing, ktorý sa vo svojej hlbokej podstate zameriava práve na nájdenie rovnováhy v živote. Na jej nájdenie je pre nás kľúčové zorientovať sa vo svojich emóciách a porozumení sebe samému. Ak sa tak stane, rastie naša vnútorná sila a istota.

Nájsť rovnováhu neznamená vyčleniť si na všetko rovnaký čas, ale vyťažiť čo najviac z času, ktorý máme, a naplno sa zapojiť do každého zážitku, čo nám život prináša.

Lifekouč sprevádza klienta procesom jeho vlastného osobnostného rozvoja, pri ktorom ide do veľkej miery o sebauvedomenie, sebadisciplínu a uvedomenie si svojich skutočných hodnôt. Transformačný osobný koučing je totiž zameraný na prácu s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciami a ambíciami, na narábanie s mocou, vnímaním seba samého, nachádzaním zdrojov svojej vnútornej sily, ale aj na prácu so strachom, s vnútornými a vonkajšími prekážkami. Je veľmi nápomocný pri práci na vlastnom rozvoji smerom k vnútornej sile a sebaistote, pri hľadaní skrytého potenciálu alebo môže slúžiť aj ako sprievodca pri riešení problémov.