PREDNÁŠKY, SEMINÁRE A WORKSHOPY V OBLASTI SEBAROZVOJA

Prednášky, workshopy a semináre v oblasti sebarozvoja pre firmy aj jednotlivcov sú zamerané na sebarozvoj a osobnostný rast pre všetkých, ktorí sa rozhodli nájsť alebo ešte viac sa priblížiť k rovnováhe a vnútornému komfortu vo svojom živote, či už osobnom, alebo pracovnom. Na ich nájdenie je totiž kľúčové zorientovať sa vo svojich emóciách a (ne)reakciách, a teda v porozumieť sebe samému tak, aby vnútorná sila a životná energia mohli rásť.

Na základe zadania klienta a špecifikácie jeho požiadaviek a zámeru je možné vytvoriť prednášky, workshopy a semináre aj na mieru. 

Pre viac informácií kontaktujte iveta@yourlifecoach.sk.

ZDRAVIE AKO NÁSLEDOK ROVNOVÁHY DOMA AJ V PRÁCI

Obsah:

  • zdravie ako následok rovnováhy,
  • zdravé vs. traumatické zdroje energie,
  • zdravý vs. traumatický výkon,
  • vyhorenie,
  • vždy je viac možností,
  • obeť vs. tvorca.

AKO NÁJSŤ ZDRAVIE A ROVNOVÁHU V SYSTÉMOCH

Obsah:

  • vzťahové systémy a ich význam,
  • zákony systémov,
  • zápletky v systémoch,
  • rituály a ich význam, 
  • firemná systemika,
  • zdravá práca v zdravom systéme,
  • na čo zamerať pozornosť v systémoch.

AKO SA NEZAPLIETAŤ V KOMUNIKÁCII

Obsah:

  • komunikácia a následok v zápletkách, 
  • špecifiká komunikácie obete vs. tvorcu,
  • systémy a dohody,
  • rešpekt na druhú,
  • komunikácia JA vs. TY,
  • deštrukcia nároku a kontroly,
  • ako sa k nám prihovára náš mozog,
  • ako uchopiť svoje diskomforty v komunikácii.

ZACYKLENIE A AKO Z NEHO VON

Obsah:

  • zacyklenie,
  • na prístupe záleží – obeť alebo tvorca,
  • skrytá obeť v kabáte tvorcu,
  • komunikácia JA vs. TY,
  • benefity obete vs. benefity tvorcu, 
  • kedy vie nastúpiť na scénu tvorca,
  • zrkadlenie ako nástroj.

VYHORENIE A AKO UCHOPIŤ JEHO LEKCIU

Obsah:

  • kde je problém, keď už fakt nevládzem,
  • keď JA nie je na prvom mieste,
  • aby moje JA dokázalo byť zdravé,
  • život v nerovnováhe a bez zdrojov,
  • vyhorenie ako následok.

VÝKON A JEHO ÚSKALIA, KEĎ JE NAŠÍM HNACÍM MOTOROM

Obsah:

  • detstvo a jeho vplyv na výkon v dospelosti,
  • ako pôsobí na výkon moje JA a moja vôľa,
  • nerovnováha kompenzovaná výkonom,
  • vyhorenie ako následok nerovnováhy,
  • strach z „nevýkonu“,
  • aj výkon dokáže byť zdravý,
  • zdravá motivácia,
  • proces vs. cieľ.

NAUČENÉ VZORCE SPRÁVANIA A ICH DEŠTRUKČNÝ VPLYV NA NÁŠ ŽIVOT

Obsah:

  • „jednošípkové“ nastavenia,
  • „jednošípkové“ slová,
  • čo naozaj musím,
  • prečo a ako nasadiť širokouhlý objektív.

TRAUMA A PAMÄŤ

Obsah:

  • trauma nemôže nepôsobiť,
  • príznaky psychickej traumy,
  • trauma ako program,
  • trauma a jej uloženie v pamäti,
  • dožívanie traumy,
  • integrácia traumy,
  • keď odpustiť nestačí,
  • vnútorné postavy a ich dôležitá úloha.

SEBAVEDOMIE, SEBAHODNOTA, EGO

Obsah:

  • sebavedomie nie je ego,
  • rozvoj zdravého sebavedomia,
  • nedokonalosť ako súčasť procesu,
  • sebahodnota nie je sebavedomie,
  • prekážky na ceste k nájdeniu sebahodnoty,
  • dôležité míľniky na ceste k nej,
  • zdravé vs. traumatizované ego.

NIE JE ZÁMER AKO ZÁMER

Obsah:

  • nie je jedno, ako myslíme,
  • špecifikácia zámeru,
  • atribúty zámeru,
  • rôzne úrovne špecifikácie zámeru a ich následky,
  • úskalia zámeru,
  • pozor na kalkul,
  • ako vložiť zámer do „poľa“,
  • nie je secret ako secret.

KEĎ TMA LIEČI

Obsah:

  • zmena sa začína vystúpením z komfortnej zóny,
  • podstata terapie tmou,
  • na zámere záleží,
  • účinky nielen na psychické zdravie,
  • fóbie a závislosti v tme,
  • vitaj, panika,
  • myseľ a nuda ako dôležitá súčasť procesu,
  • ego naše nekonečné.

ZDRAVÝ PARTNERSKÝ VZŤAH NIE JE SAMOZREJMOSŤOU

Obsah:

  • zamotávam sa vo vzťahoch,
  • vzťah nie je starostlivosť o deti a domácnosť,
  • rezonancia,
  • sebavedomie a sebahodnota ako súčasť zdravého vzťahu,
  • rovnováha v systéme,
  • nový vs. pôvodný systém,
  • deštrukcia nároku a kontroly (nielen) vo vzťahoch,
  • keď trauma pôsobí,
  • zdravé nastavenie vo vzťahu.

(NE)ŽIVOT SO STRACHOM ZO SMRTI

Obsah:

  • smrť ako fakt,
  • reakcie na smrť,
  • strach z vlastnej smrti,
  • umieranie ako proces,
  • krivdy, za ktoré „môže“ smrť,
  • upínanie sa,
  • rešpekt ako súčasť smrti,
  • smútok a jeho fázy,
  • rituály a ich význam.