OSOBNÝ KOUČING

|LIFE COACHING|

VZŤAHOVÝ KOUČING

|RELATIONSHIP COACHING|

BIZNIS KOUČING

|BUSINESS COACHING|

EMOČNÉ ZÁŤAŽE

|EMOTIONAL BURDENS|

Strach a vnútorný diskomfort pochádzajú z vecí, ktorým nečelíme a pred ktorými zavierame oči, aj keď v nás nie je nič, čo by nám mohlo ublížiť. To všetko je len náš strach z prežitia vlastných pocitov, ktoré nás mnohokrát držia v pasci.

Keď sa rozhodneme v plnej miere a hlboko pozrieť na ich zdroj, vtedy tento zdroj začne strácať svoju silu. A až potom sme schopní začať vnímať to, čo naozaj chceme a potrebujeme na to, aby sme boli šťastní a zdraví.

ĎAĽŠIE VYUŽÍVANÉ METÓDY A PRÍSTUPY

EMI | Eye Movements Integration
EFT | Emotional Freedom Techniques
Vizualizácia | Komunikačný tranz
The Voice Dialogue 
Rodinná a firemná systemika
Systemické konštelácie a konštelácie vnútorných osob
Kvantová metóda
Psychosomatika
NLP a New Code NLP techniky
NLP s hypnózou

Konzultácie nenahradzujú lekársku starostlivosť. Ide o osobný rozvoj v oblasti poznávania príčin vlastných emočných záťaží a diskomfortov, ako aj možných nástrojov na podporu emočnej stabilizácie.

IVETA vepy HAULÍKOVÁ

je certifikovaná osvedčeniami akreditovanými Medzinárodnou federáciou koučov ICF a ďalšími osvedčeniami o odbornej spôsobilosti na prácu v oblasti osobného rozvoja.

KONTAKT

+421 905 168 651

iveta@yourlifecoach.sk

Ivanka pri Dunaji

Námestie padlých hrdinov 42/7

Zatvoriť